ތަސްވީރު ބަލައިގެން ވާހަކަ ލިޔުން (23 އޭޕްރީލް 2015)

ތިރީގައި އެވާ ތަސްވީރު ބަލައިގެން 20 ފޮޅުވަތުގެ ދިގުމިނަށް ވާހަކައެއް ލިޔާށެވެ. ވާހަކައަށް ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ތަސްވީރު ބަލައިގެން ވާހަކަ ލިޔުން

މި ފިލާވަޅަކީ ގްރޭޑް 4ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލާވަޅެކެވެ.

Advertisements