ބަސްހޯދުން

އަނެއްކާވެސް ‘ބަސްހޯދުމުގެ’ އިތުރު މަސައްކަތެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. މީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްތަކަކީ ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުން ނަގާފައިވާ ބަސްތަކެވެ.

Camera 360

މި ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް މަތީގައިވާ ފޮޓޯ ސޭވް ކޮށްލާށެވެ.

Advertisements