ސިޓީ ލިޔުމުގެ ގަޑިއެއްގައި ގެންދެވިދާނެ މަސައްކަތެއް ތިޔަބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. މިއީ ގްރޭޑް 8ގެ ފެންވަރުގެ ފިލާވަޅެކެވެ.

މި ފިލާވަޅާ ގުޅޭ ހޭންޑްއައުޓް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ!

Advertisements