މި އުފާވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ލޮބުވެރި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދި އަރިސްކުރަން.

Advertisements